Байгууллагын үйлчилгээ

Үйлчлүүлэгчийн салбар тус бүрийн онцлогт тохирсон үйлчилгээ үзүүлнэ.

Та ямар ч салбарт ажилладаг байсан бид тохирох үйлчилгээг үзүүлнэ.

Занга, өгөөшөөс эхлэн химийн бодис ашиглах хүртэл олон төрлийн үйлчилгээг хослуулан хийдэг. Бид химийн бодисын замбараагүй хэрэглээнээс татгалзан зөвхөн шаардлагатай газар, шаардлагатай үед хэрэглэснээр хэрэглэгчийн эрүүл ахуйн шаардлагыг бүрэн хангадаг.

Хулгана, мэрэгчийн асуудлыг бүрэн шийднэ.

Зочид буудал

Таны бизнесийн үнэ цэнийг бид нэмэгдүүлнэ.

Дэлгэрэнгүй

Зоогийн газар

Хүнсний аюулгүй байдал, нэр төрийг бид хамгаална.

Дэлгэрэнгүй

Супермаркет

Хулгана, мэрэгчийн асуудлыг бүрэн шийднэ.

Дэлгэрэнгүй

Эрүүл мэнд

Эрүүл мэндийн үйлчилгээ эрүүл ахуйгаас эхэлнэ.

Дэлгэрэнгүй

Бусад салбарууд

Оркин Монгол улс ид таны хэрэгцээнд бүрэн нийцсэн үйлчилгээг үзүүлнэ.

Дэлгэрэнгүй

Хүнсний үйлдвэрлэл

ISO 22000 стандартын шаардлагыг бүрэн хангана.

Дэлгэрэнгүй