Хүнсний Үйлдвэрлэл

ISO 22000 стандартын шаардлагыг бүрэн хангана.

Хүнсний үйлдвэрлэлийн агуулахаас эхлээд эцсийн бүтээгдэхүүн хүртэл бүх дамжлага, объект нь ахуйн шавьж, мэрэгчийн амьдрах, үржих таатай орчинг бүрдүүлдэг. Ийм учраас хүнсний аюулгүй байдал хөдөлмөрийн аюулгүй байдал бүрдүүлэх ISO 22000, HACCP, FSSC 22000 зэрэг бараг бүх томоохон стандартын үндсэн шаардлагуудын нэг нь шавьж, мэрэгчийн хяналт, устгалын аргачлал байдаг.
Оркин нь эдгээр стандартын аудиторуудын шаардлагыг бүрэн ойлгож, үйлчлүүлэгч байгууллагадаа зөвлөгөө өгөн хамтран ажилладаг. Бид бүх төрлийн хүнсний үйлдвэрлэлийн онцлог тус бүрт тохирсон шавьж мэрэгчийн хяналтын үйлчилгээг байгальд ээлтэй аргачлалаар чанарын өндөр төвшинд гүйцэтгэн ажиллаж байна.

Бидэнтэй хамтран ажилласнаар:

  • Шавьж, мэрэгчийн биологийн онцлогт тохирсон олон төрлийн аргачлал ашиглаж үйлчилгээ хийнэ.
  • Хүнсний аюулгүй байдал болон эрүүл ахуйн олон улсын шаардлагад нийцсэн үйлчилгээ хийж, зөвлөгөө өгнө.
  • Олон улсын стандартын шаардлага хангах үндсэн нөхцөлүүдийн нэгийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлнэ.

Та дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл бидэнтэй холбогдон шаардлагатай мэдээлэл, зөвлөгөөг авна уу. Та бидний хамтын ажиллагаа таны бизнесийн амжилтад чухал нөлөөтэй.
Яг одоо залгаарай!